Så går en vigsel till

Både en kyrklig och en borgerlig vigsel kan se ut på lite olika sätt och upplägget bestämmer man oftast i samtycke med präst eller vigselförrättare. Den stora skillnaden är att den borgliga vigseln sker helt utan religiösa inslag. Här skriver vi om hur en vigsel brukar gå till och vad som är vanligast. Med det sagt är det absolut inte så att din vigsel måste vara exakt samma. Det är fritt fram att komma med egna idéer även i kyrkan!

Att tänka på innan vigseln

Hindersprövning

Hindersprövning

Om man vill gifta sig i Sverige måste man begära ut en hindersprövning från skatteverket. En hindersprövning intygar sedan att det inte finns några hinder för att få ingå äktenskap. Det handlar bland annat om ifall man är släkt eller inte. Hindersprövningen är giltig i 4 månader och måste ges till prästen/vigselförrättaren.

Att ansöka om hindersprövning är väldigt enkelt. Gå bara in på skatteverkets hemsida och ladda ner blanketten som heter SKV 7880. När ni fyllt i den är det bara att skicka in till skatteverket och vänta på svar.

Vad kostar en vigsel?

Vigseln är helt gratis både när det gäller kyrklig och borgerlig vigsel. Vid en kyrklig vigsel krävs dock att minst en av er är medlem i Svenska kyrkan. Den enda kostnaden som kan tillkomma är reseersättning ifall ni vill att vigseln ska äga rum på annan plats.

Träffa prästen eller vigselförrättaren

Man burkar träffa prästen/vigselförrättaren ca 1-2 månader innan bröllopsdagen för att gå igenom bland annat vilka texter som ska läsas, psalmer som ska sjungas och vem som kommer att göra vad. Detta är också ett tillfälle för prästen eller vigselförrättaren att lära känna brudparet lite bättre inför vigseln så att hen kanske kan säga några väl valda ord. Det kan vara väldigt olika hur engagerade kommunala vigselförrättare är och vissa vill ibland inte träffas innan utan bara komma på själva bröllopsdagen. Se till att välja en som ni tycker om!

Mer personlig vigsel

Det är trevligt att försöka göra vigseln så personlig som möjlig. Läs en egenskriven dikt, komponera ihop egna löften eller om någon av er är duktig på att sjunga så ta gärna tillfället i akt. Det brukar vara mycket uppskattat! Man kan också välja låtar till in- och utgångsmarchen som passar just er lite extra istället för de mest traditionella.

Vigselringar på händer 

Kyrklig vigsel - Så går det till

När gästerna kommer in i kyrkan tas de emot av er kyrkomarskalk. Kyrkomarskalken kan vara antingen släkt eller vänner och det är alltså den eller de personer som visar gästerna till sina platser. Traditionellt sätt sitter alltid brudens släkt och vänner till vänster om altargången medans brudgummens släkt och vänner sitter till höger. Bänkraderna längst fram är reserverade för de allra närmaste i släkten. Kyrkomarskalarna håller ofta också reda på vigselprogram m.m.

När det sedan är dags för brudparet att tåga in i kyrkan gäller följande turordning:

 • Kyrkomarskalkar
 • Brudnäbbar
 • Brudparet
 • Tärnor och marskalkar

Gudstjänsten och vigselakten är indelad på följande vis:

 • Inledningsmusik (oftast orgelmusik eller annan instrumentalisk musik)
 • Psalm
 • Prästen inleder och läser texter ur bibeln
 • Brudparet svara ja till varandra, sedan uttalas löften och ringväxlingen sker. Alla gäster står upp under hela vigselakten.
 • Förbön
 • Herrens bön
 • Välsignelsen
 • Psalm
 • Utmarsch till avslutningsmusik

Gästerna tar emot brudparet utanför kyrkan

Efter brudparets uttågande är det dags för gästerna att ta emot det nyblivna brudparet utanför kyrkan. Enligt gammal sed kastar gästerna ris över brudparet som en fruktbarhetsrit. Nuförtiden är det dock väldigt vanligt att man blåser bröllopsbubblor (såpbubblor) eller kaster konfetti och blomblad istället. Lär mer tips om alternativ till ris.

Borgerlig vigsel - Så går det till

För att boka en borgerlig vigsel tar man kontakt med kommunkontoret eller tingsrätten i den kommun man vill gifta sig i. Om man vill gifta sig utan gäster kan man göra detta i stadshuset. Kom ihåg att det även i detta fall krävs att två vittnen som är 18 år fyllda medverkar. Har man inte några egna vittnen kallas istället två kommunala tjänstemän. 

Väldigt fritt upplägg

Eftersom en borgerlig vigsel sker helt utan religiösa inslag ingår det inga psalmer, böner eller andra obligatoriska bibeltexter under vigseln. Ringarna välsignas heller inte vilket innebär att det är helt valfritt om man vill växla ringar eller inte. Det vanligaste är dock att man ändå köper och byter vigselringar som en symbol för kärlek. 

Vanliga inslag på en borgerlig vigsel 

Ofta hålls en borgerlig vigsel ungefär på samma sätt som en kyrklig, bortsett från det religösa. Psalmer ersätts med "vanlig" musik och sånger som man gillar och bibellösning ersätts med fina dikter osv. Här är några exempel på vad som brukar vara med i en borgerlig vigselakt:

 • Dikter
 • Växling av ringar
 • Solosånger
 • Musikstycken
 • Egenskrivna löften till varandra

Vad måste ingå?

Det enda som egentligen "måste" ingå i en borgerlig vigsel är följande vigselformulär:

"Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek och tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra. Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap. Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra, frågar jag: Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust?


(Svar: Ja.)

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust?


(Svar: Ja.)


(Paret kan växla ringar.)


Jag förklarar er nu för äkta makar.


När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den aktning för varandra som ni känt i denna stund och som lett er hit. Låt mig önska er lycka och välgång i ert äktenskap."

Musik till vigseln

Har du planerat att hyra in en solist eller tänker du rent av själv framföra en sång? Kanske ska någon av dina gäster sjunga något vackert under vigseln. Här har du ett par listor från Spotify med fina sånger som passar mycket bra att framföra under ett bröllop, både i kyrkan och vid borgerlig vigsel.