Så håller du ett perfekt bröllopstal

Att hålla ett bröllopstal är något väldigt speciellt och förhoppningsvis något som förgyller bröllopsfesten och på så vis bidrar till en minnesvärd kväll för brudparet och dess gäster.

Samtidigt är bröllopstalet en företeelse som ack så ofta är kopplat till både ångest och förtvivlan inför att ta sig an en sådan uppgift.Därför kan det vara bra att veta att var fjärde svensk tycker det är jobbigt att hålla tal, du är alltså inte ensam att känna ängslan inför en sådan uppgift! Detta innebär att övriga gäster känner till anspänningen som uppstår när man skall hålla ett tal.

Dessutom är vi människor allt som oftast ganska självupptagna vilket innebär att det inte läggs så mycket fokus på själva talaren.


Viktiga saker att tänka på inför bröllopstal

Om du nu skall ta dig an utmaningen att ställa dig i ”talarstolen” kommer här lite tips att tänka på inför talet för att kunna ge brudparet ett tal att minnas.

Glöm inte att anmäla dig som talare i förväg

Se till att anmäla dig i god tid! Inför ett bröllop är det mycket planering och schemat är allt som oftast späckat då det är mycket som ska hinnas med under festligheterna. Vanligtvis brukar en toastmaster eller toastmadame mottaga anmälningar för de som känner sig manade att tala eller utföra någon annan form utav akt. Att se till att schemat klaffar kan ibland vara ett ganska svettigt arbete och därför underlättar du deras arbete genom att anmäla dig i god tid.

Att dyka upp på själva bröllopsdagen och indikera att du skulle vilja hålla ett tal är därför inte att föredra! Det traditionellt vanligaste sättet är att ha en förbestämd turordning men ibland kan bröllopsfesten vara av mer spontan karaktär. Detta innebär att när du väljer att klinga i glaset är det du som har ordet. Om det är en mer uppstyrd bröllopsfest framgår detta genom inbjudan där man ombeds att anmäla sig till toastmaster/toastmadame.

Förbereda bröllopstal

Kom igång med skrivandet så snart som möjligt

Att skriva ett bröllopstal går inte alltid som på räls och det är därför viktigt att komma igång så snabbt som möjligt. Vare sig det gäller tal, skönlitterära texter eller sångtexter är själva skrivprocessen ofta ångestladdad och en kan därför inte räkna med att knåpa ihop något på en timme eller två. Så ser det ut för de allra flesta vare sig de vill erkänna det eller inte och de flesta talarna börjar helt enkelt förberedelserna flera månader i förväg för att verkligen ge texten den tid den behöver för att kunna uppnå sitt syfte.

Börja med att tänka igenom vad det är du verkligen vill ha sagt och på vilket vis du vill framföra detta. En grundbult i många bröllopstal är exempelvis hur en knyter an till brudparet. Att processa och reflektera över olika idéer är viktigt för talets kvalitet och ibland kan det helt enkelt vara mer givande för slutprodukten att tänka igenom olika infallsvinklar ordentligt innan en börjar att skriva.

Dock är det viktigt att en få ner dessa idéer så snabbt som möjligt, annars kan de lätt gå förlorade. Därför kan det vara behändigt att ha ett litet anteckningsblock och en penna med sig hela tiden för att snabbt kunna skriva ner när den kreativa processen drar igång. Kort och gott är tid a och o när det kommer till bra tal. Har du lagt ner mycket tid på ditt tal kommer detta också att återspeglas vid framförandet. Få inte heller panik över skrivkramp, varje liten stund du ägnar åt talet är ett steg i rätt riktning även om du inte fått ner något på pappret.

Bästa tipsen på hur du skriver ett perfekt tal

Läs vår kompletta guide till hur man går till väga för att skriva ett riktigt bra bröllopstal samt vad du behöver tänka på!


Att hålla bröllopstal

Även om det framförallt är talet i sig som är det viktiga är det också bra att tänka på hur man skall lägga upp själva framförandet. Att tala till brudparet är ett måste men man får heller inte glömma att då och då även titta på övriga gäster. På så vis indikerar du tydligt att talet är riktat till brudparet men att du ändå vill inkludera alla på festen. Ett sådant knep kan motverka stel stämning då det väcker intresse hos alla åhörare.

Som talare är det också viktigt att prata lugnt och tydligt. Eftersom situationen kan vara stressande är det lätt att bara vilja få det hela överstökat och att man därför börjar i en rasande fart. Ofta går detta hand i hand med ett stelt kroppsspråk vilket i sin tur kan få situationen att kännas tryckt.

Övning ger färdighet

Övning ger färdighet som det så fint brukar heta och precis så är det med bra tal. Alla stora talare tränar otroligt mycket inför sina tal och även om det ibland kan verka som att de talar ledigt och blir inspirerade av stunden är det minutiös träning som ligger bakom denna trygghet. Därför är det viktigt att du verkligen lägger ner den tid som behövs för att ditt tal skall kunna framföras felfritt. Att stå framför spegeln är ett bra sätt att öva hemma. Detta då du ser hur du använder ditt kroppsspråk när du talar. På så vis kan du träna in olika gester som kan tänkas passa in i olika delar av talet. Det kan handla om att arbeta lite yvigare med armarna under vissa delar av talet medan det kanske passar sig att gå sakta fram och tillbaka under andra delar.

Ett annat sätt att träna på talet för att få det att låta precis såsom det är tänkt är att spela in sig själv. Med dagens telefoner kan man enkelt spela in sig själv och således får du höra hur du själv låter när du talar. Detta är en nyttig övning både för att memorera talet men också för att bearbeta hur man vill att olika delar av ett tal skall framhävas.

Ibland vill man kanske betona vissa ord eller hela meningar tydligare för att de skall låta mer slagkraftiga och att spela in är därför ett ypperligt verktyg i skapandet av ett tal. Att lyssna till sitt eget tal är som tidigare nämnts nyttigt i processen att memorera de rader som man vill framföra. Om man kan tala utan att ha något form av hjälpverktyg är detta förstås det absolut snyggaste.

Att tala fritt ser alltid mer professionellt ut och det är allt som oftast enklare att fånga åhörarnas intresse. Problematiken med att inte ha med sig något form av stöd är dock att om man väl tappar bort sig kan det vara svårt att hitta tillbaka igen. Därför kan det ibland vara bra att ha med sig talkort där man skrivit upp nyckelord som lätt får en att associera till det man vill få sagt. Skulle man dock tycka att det känns jobbig att inte ha med sig hela talet utskrivet är det faktiskt helt okej att ta med sig ett manuskript. Men kom ihåg att läsa innantill stjälper ofta mer än vad det hjälper!

Det är därför det är så viktigt att öva, öva och återigen öva.

Bildspel till bröllopstal

Ta hjälp av ett bildspel

Ett knep om man tycker att det är väldigt jobbigt att alla blickar riktas mot en fastän det känns som att man gått igenom talet 1000 gånger är att använda sig utav ett bildspel. Således riktas åhörarnas blickar mot någonting annat än dig, vilket kan ha en avslappnande effekt. Samtidigt blir det inte lika tydligt om du skulle komma av dig en aning då det faktiskt finns något annat att titta på.

Att använda sig utav ett bildspel ger också en annan dimension till vissa tal. Om man exempelvis har tänkt sig att skriva ett tal med vissa komiska inslag kan det vara passande att visa en bild på bruden eller brudgummen som stämmer överens med talets textinnehåll. Skall man använda sig utav bildspel är det dock viktigt att beakta att det inte blir för många bilder. Det är bättre med ett fåtal bilder som är ”spot on” än att ha flera bilder som urvattnar syftet.

Hur långt ska ett bröllopstal vara?

Det slutliga tipset gällande framförande är talets längd. Det talas många gånger om att tal som är för långa lätt tappar åhörarnas intresse och att det budskap som var tänkt att framföras förgåtts en aning när talaren utbringar en skål för brudparet. Att hålla allt för korta tal är också något som kan vara problematiskt. Här får man istället allt som oftast inte fram ett ordentligt budskap då tiden var för knapp för att lyckas med detta. Vid sådana tillfällen kan en känsla av att talet mest innehöll urvattnade ord och egentligen inte gav något unikt till brudparet infinna sig och detta är verkligen något man vill undvika.

Hur långt skall ett tal då vara? Det råder lite meningsskillnader av den optimala längden på ett bröllopstal men en tumregel är att hålla sig inom 3–5 minuter. Ibland kan man känna att man har mycket att säga och att 3 minuter inte helt räcker till och då är det kanske ett 5minuters-tal man skall sikta på. Dock bör man som en god talare kunna skriva ett utomordentligt tal som både är innehållsrikt och intressant och samtidigt hålla sig till 3 minuter.


Måste jag hålla ett bröllopstal?

Behöver man verkligen hålla tal på ett bröllop? Svaret är självfallet nej! Det är absolut inget tvång att rätta in sig i ledet bland talare under kvällen. Tillställningen ger utrymme att fira och hylla brudparet som ingått äktenskap och för att uppnå en god feststämning är det också viktigt att gästerna känner sig bekväma. Det kan dock vara bra att veta att det hör till god sed att brudparets föräldrar, eventuella syskon, tärnan samt bestman/marskalken håller ett hyllningstal till brudparet. Självfallet är det också tillåtet för goda vänner samt nära släktingar att tala om de så vill men det är inte ett måste! Det kan också vara bra att veta vilken ordning bröllopstalen av tradition brukar komma.

Traditionell talordning för bröllopstal

 1. Brudskål
 2. Välkomsttal
 3. Brudens far
 4. Brudgummens far
 5. Prästen
 6. Äldre generationen
 7. Syskon
 8. Bestman/marskalk/tärna
 9. Övrig släkt
 10. Chef
 11. Vänner
 12. Toastmastern/toastmadame – uppläsning av hälsningar och telegram
 13. Tacktal